•  1-2 dagars leverans
  •  De bästa kompatibla varumärken i branschen
  •  Alltid full garanti på alla produkter
  •  Ring oss 0304-808530

Allmänna försäljningsvillkor 2023

Endast godkända avtalskunder har möjlighet att handla hos JetInk Distribution AB.

När vi upprättat avtal oss parter emellan och sedvanlig kreditprövning gjorts skickar vi era inloggningsuppgifter som ni använder för att lägga era order på www.jetink.se

Vi tar endast emot order via webshop eller systemintegration.

Accept

Genom att beställa varor från JetInk Distribution AB, godkänner ni som köpare samtliga villkor under texten "Allmänna Försäljningsvillkor".

Leveransvillkor

JetInk levererar era företagspaket direkt till er slutkund och eget lager.

För att lagervaror ska kunna skickas samma dag, måste order inkomma senast 15:00.

Er order levereras (DAP, Incoterms 2020). JetInk har försäkrat godset fram till mottagaren. Äganderätten övergår till mottagaren vid tidpunkten då fraktaren övertar godset. Godset sänds med PostNord. Fraktkostnad enligt avtal.

JetInk förbehåller sig rätten att efterdebitera eventuella merkostnader från transportör. Detta gäller i de fall mottagaren ej varit tillgänglig, där angiven adress varit felaktig så som postbox har angivits eller ofullständig samt leveranser till Posten ombud som ej avhämtats.

Hämtning av paket vårt lager

Avhämtning kan ske mellan 09:00 – 11:45. Gods finns tillgängligt för hämtning 2 timmar efter lagd order och ni mottagit orderbekräftelse.

Transportskada

Om du får en leverans som är transportskadad, skall du reklamera detta till chauffören direkt som sedan reglerar skadan. Det åligger köparen att vid ankomst kontrollera godset vad gäller eventuella felaktigheter. Telefon: 0771-345 345.

Kredit och betalningsvillkor

20 dagar netto, efter sedvanlig kreditkontroll. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift om 60:- samt dröjsmålsränta om 11%. Vi förbehåller oss rätten att hålla på nya beställningar om det ligger försenade betalningar.

Priser

Specifikationer och priser är baserade på tillverkarens uppgifter samt valutakurser vid det datum som åberopas på all dokumentation.

Inträffar förändringar av dessa förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och priser i motsvarande grad. Kontakta alltid JetInk för aktuell information. Specifikationer och priser i offerter/prislistor är baserade på valutakurser, råmaterialpriser, tullar och produktionskostnader vid offertens/prislistans datum. JetInk förbehåller sig rätten att vid leveranstillfället justera varans specifikation/pris i förhållande till ändringar utanför vår kontroll.

Reklamation

Reklamation avseende levererat gods skall ske inom 3 arbetsdagar ifrån mottagandet. I annat fall anses leveransen vara godkänd. Vid reklamationsärenden kräver vi bilder på serie eller Batchnr samt dokumentation av den skada som kan antas vara orsakat av JetInk sålda produkt(er). Bilder och logfiler från maskin som kan ge oss tillverkaren en bild av hur maskinen varit konfigurerad för produkterna.

Returer

Vid eventuell retur, kontakta alltid JetInk för att få returhandling och nr (mail: info@jetink.se), inga returer godkänds utan returhandling.

Returer skickas sedan till med tydlig märkning av retur nr:

JetInk Distribution AB, Energigatan 10A, 434 37 Kungsbacka

Vid eventuell retur skall detta alltid ske i oskadad originalförpackning, med returhandling bifogad. Returer sker på egen bekostnad. Originalförpackningen får aldrig användas som post/fraktemballage. JetInk förbehåller sig rätten att kassera returvaror utan förvarning eller information i övrigt om dessa är skadade eller har andra märken som påverkar vidareförsäljningen. Varor som ej krediteras av JetInk returneras ej. Vi accepterar inga returer på produkter med ett "bäst före datum" som har mindre tid kvar än 9 månader. Återköp ska rapporteras senast 8 dagar efter inköp. Endast återköp över 400 SEK per produkt hanteras.

Returer blir inte automatiskt godkänt för kreditering. Returhandlingen är giltigt i 14 dagar efter utfärdande. För snabb hantering av returärendet ber vi er att alltid bifoga kopia på följesedel eller uppge våra artikelnummer.

På returer utgår alltid ett returavdrag på 25% av varans pris, dock minst 200kr per ärende nr. Detta gäller ej defekta varor eller fel gjorda av JetInk. Vid retur åsamkad av JetInk skall DHL användas. Om annan speditör används, debiteras denna fraktkostnad er. Undantag från returrätten utgör alla typer av beställningsvaror eller produkter som inte ingår i vårt ordinarie lagersortiment samt produkter som utgått ur vårt och/eller tillverkarens sortiment.

Inga returer under 200 kr hanteras.

Övriga villkor:

Återtaganderättsförbehåll

Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren (JetInk) häver avtalet, har säljaren (JetInk) rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan till fullo betalats inte rätt att utan säljarens (JetInk) skriftliga medgivande förfoga över den på ett sådant sätt att säljarens (JetInk) återtaganderätt äventyras. Accept eller annan överenskommelse/förbindelse anses inte som betalning innan allt är inlöst.

 

Ansvarsbegränsning

Ingendera parten skall i något fall gentemot den andra vara ansvarig för indirekta skador, såsom inkomst- eller produktionsbortfall, förlorade affärsmöjligheter, kapitalkostnader eller kostnader i samband med driftsbrott. Ni som kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada, som han kan ha orsakats till följd av ett eventuellt dröjsmål från JetInk att leverera varan samt brister i produkt- och kompabilitetsinformation.

JetInk reserverar oss för möjliga ändringar eller skrivfel i vår kommunikation.

 

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen